Suurelle kauhalle asetetaan suuret vaatimukset

Tarve tämän erityisen kauhan suunnittelulle lähti liikkeelle ongelmista lämpölaitoksen toiminnassa, jotka liittyivät suurelta osin materiaalin käsittelyn tehokkuuteen sekä vikatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Kauhan pääasiallisena tarkoituksena tulisi olemaan lämpölaitokseen syötettävän materiaalin käsittely sellaiseen muotoon, jolla pystyttäisiin varmistamaan laitoksen optimaalinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Oli selvää, että kauhalta tultaisiin odottamaan suurta kapasiteettia sekä toimintakykyä, mutta myös väsymätöntä murskaustehokkuutta hyvin rajatussa käyttökohteessa, asettaen vaatimustason korkealle jo heti alkumetreiltä alkaen. Toteutukseen liittyvä aikataulu oli myös asetettu äärimmäisen tiukaksi. Otimme kuitenkin haasteen vastaan rohkein mielin, sillä rakastamme lähteä ratkomaan ongelmia ja tarjoamaan niihin sopivia ratkaisuja.

Seulakauha toden totta on suuri. Kauhan sisällä poseeraa ylpeänä Vipermetal Ajutechin toimitusjohtaja Arto

Syötettävän materiaalin tasalaatuisuus avainasemassa ongelmien ratkaisemisessa

Kehitystyön lähtökohtana toimi lämpölaitoksen kohtaamat haasteet etenkin käsiteltävän materiaalin epätasaisessa laadussa, joista selkein yksityiskohta liittyi järjestelmien tukkeutumisesta seuraaviin ongelmatilanteisiin. Suunnittelumme keskiössä oli siis luoda ratkaisu, joka homogenisoi lämpölaitokseen syötettävää materiaalia sellaiseksi, ettei se enää aiheuttaisi vastaavia ongelmia tulevaisuudessa.

Lämpölaitoksella käsiteltävä materiaali tulisi koostumaan hakkeesta, puunkuorista ja muusta vastaavasta biomateriaalista, joista muodostuu etenkin kylmissä olosuhteissa suuria jäätyneitä kokkareita, jotka taas saattavat kiusallisesti tukkia lämpölaitoksen järjestelmiä. Järjestelmän tukkeutuminen aiheuttaa taas katkoksia laitoksen toimintaan ja niiden selvittely voi pahimmillaan viedä rutkasti aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Etenkin jos tukkeuma on syntynyt hankalakulkuiseen tai vaaralliseen paikkaan laitoksen sisällä.

Näistä syistä onkin helppo ymmärtää, miksi laitokseen syötettävän materiaalin tulisi olla laadultaan sellaista, että ongelmatilanteet kannattaa aina mieluummin pyrkiä ennaltaehkäisemään kuin tarttua tuumasta toimeen vasta niiden ilmaannuttua. Nyt puuttuisi enää ratkaisu.

Kauhan suunnittelussa keskeistä on tehokkuus hyvin kapeaa käyttökohdetta ajatellen

Koska lämpölaitoksen toiminnan keskiössä on toimintavarmuus sekä tehokkuus, tulisi suunniteltavan kauhan täyttää myös sille asetetut vaatimukset epätasalaatuisen materiaalivirran käsittelemiseksi haluttuun muotoon. Kauhan tulisi olla suuri, tehokas sekä sen olisi myös kyettävä kevyeen murskaukseen.

Suunnittelun perustana käytimme VPH 4-2300 mallin runkopohjaa, johon aloimme työstää asiakkaan vaatimusten mukaisia muutoksia ja yksityiskohtia. Yksinkertaistettuna kauha sai lisää kokoa, mutta myös sen rakennetta ja liikkuvia osia muokattiin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Ylisuurten ja kovien partikkeleiden hienontamista varten kauhaan asennettiin erityiset murskaavat roottorit, joilla pystyttäisiin varmistamaan materiaalin tehokas jalostaminen haluttuun lopputulokseen ilman turhaa ajanhukkaa. Rungon ja terien muotoilulla vältytään myös kokkareiden ylijuokseminen terien päällä.

Lujalle rasitukselle joutuvat kauhan teräpakat taas varustettiin vaihdettavilla kulutuskärjillä, jotta kauhan huoltaminen ja sen toimintakyvyn säilyttäminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Tämä ratkaisu tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia kauhan käytölle pitkälle tulevaisuuteen, mikäli alkuperäinen käyttötarkoitus tulisi joskus muuttumaan joksikin muuksi.

Kauhan runko taas rakennettiin hyödyntäen laadukasta kulutusterästä sekä lujia hienoraeteräslaatuja, joiden muodostan kokonaisuuden avulla pystymme takaamaan kauhalle kevyen sekä varmasti kestävän rakenteen. Samalla kokonaisuus sai vielä kulutusta ja käyttöikää lisäävän pintakäsittelyn asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kyseisessä kohteessa kauhaa tultaisiin käyttämään Volvo L-180 kuormaajalla, joten asensimme kauhaan myös juuri tätä konetyyppiä vastaavan Volvo ISO kiinnikkeen. Koska kauha on valmistettu juuri tätä käyttötarkoitusta silmällä pitäen, kyseistä mallia ei ole oletuksena mahdollista käyttää kaivinkoneella. Tarvittaessa voimme kuitenkin valmistaa vastaavan kauhan myös kaivinkonekiinnikkeellä, jolloin sitä voidaan käyttää kaivinkoneilla normaaliin tapaan, kuten muitakin Vipermetal seulakauhoja.

Kauha suunniteltiin varta vasten kuormaajan käyttöön, mutta erikoistilauksesta voimme toteuttaa sen myös kaivinkoneeseen sopivaksi

Suunnittelupöydältä asiakkaan käyttöön vain seitsemässä viikossa

Kyseisen seulakauhan toteutukseen kytkeytyvä projekti kesti yhteensä 7 viikkoa, johon sisältyi tuotteen suunnittelu alusta alkaen aina valmiin tuotteen lähettämiseksi asiaan luokse. Vaikka aikataulu oli haastava, onnistuimme kyseisessä projektissa yli odotusten ja olemme ylpeitä tekemästämme työstä.

Vaikka projektin toteuttamisessa oli omat haasteensa ja vaatimukset asetettu korkealle, suoriuduimme siitä kunnialla. Kauha on luultavasti juuri nytkin parhaillaan tekemässä juuri sitä, mihin me sen suunnittelimme. Asiakas on nimittäin myös ollut äärimmäisen tyytyväinen kyseiseen toteutukseen ja tämä jos mikä, on meille suuri kunnia.

Tämä projekti ei ainoastaan ollut todistus teknisestä osaamisestamme, vaan myös sitoutumisestamme asiakkaan tarpeisiin ja halustamme ylittää niiden odotukset.

Kysy lisää räätälöidyistä seulakauhoistamme

Jos haluaisit tietää lisää tästä kyseisestä mallista tai sinulla on tarve omaan käyttötarpeeseen liittyville ratkaisuille, ole meihin rohkeasti yhteydessä. Yhteistyö Vipermetalin kanssa vie sinut askeleen lähemmäs menestystä.

Myynti ja jälleenmyynti

Voit olla meihin yhteydessä soittamalla, sähköpostin välityksellä tai käyttämällä oheista yhteydenottolomaketta!

Arto Ulvo
Puh: 0400 911 884
Email: info@vipermetal.fi

Yhteydenottolomake

 

 

Lue myös

Lumen ja jään seulontaa Nallikarin talvikylässä

Nallikarin Talvikylän työntekijät ovat ottaneet käyttöönsä Vipermetalin seulakauhan lumen ja jään seulontaan, mikä on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi lumisten elementtiharkkojen valmistamisessa.

Lue lisää

Seulakauhan käyttö maaperän stabiloinnissa tuo tehokkuutta maanrakennusprojekteihin

Maaperän stabilointi on eräs maanrakennusprojektien keskeisimmistä osatekijöistä, ja sen vaikutukset ulottuvat kauas projektin elinkaaren yli.

Lue lisää

Vipermetal VPCH 21 -murskakauha tositöissä

T. Mäkelä Oy, jyväskyläläinen suomalainen urakoitsija, sai purkutyösopimuksen nelikerroksisen betonirakennuksen purkamiseksi Keski-Suomessa. Aikataulu oli tiukka, samoin kuin sopimuksen määrä.

Lue lisää

Mikä on Vipermetal?

Tervetuloa lukemaan Vipermetal-blogia. Pitkään harkittu idea on saanut uuden muodon sanoiksi ja kuviksi. Viper blogi pyrkii kertomaan enemmän siitä, kuka olemme ja mitä teemme.

Lue lisää