Markbyggnad

Inom byggbranschen hanteras många slags material, som jord, sten, grus, sand och andra naturresurser. Dessa material kan vara väldigt olika i kvalitet, storlek och vikt, så det behövs olika maskiner och utrustning för att bearbeta dem.

Läs mer

Byggande och rivning

Dekonstruktion är processen att riva en gammal byggnad och ta bort dess delar. En mängd olika material hanteras i rivningsprocessen, såsom betong, tegel, glas, metall och trä.

Läs mer

Skogsindustri och skogsvård

Materialhantering och skogsbruk inom skogsindustrin är en integrerad del av ett hållbart skogsbruk. Sållning, krossning och andra förädlingsprocesser är centrala både vid förädling av råvaror och i avfallshanteringen. De bearbetade materialen varierar från avverkningsrester till trämassa och industriella biprodukter.

Läs mer

Industriella tillämpningar

Inom industrin är bearbetning och bearbetning av olika material nyckeln i många applikationer, som varierar från byggbranschen till markarbeten och från avfallshantering till energisektorn.

Läs mer

Gruv- och processindustri

Inom gruv- och processindustrin bearbetas en mängd olika material, såsom mineraler, gödningsmedel, sand, kalk och kaolin. Bearbetningsmetoder inkluderar en lång rad olika processer som är centrala för bearbetningen av dessa material.

Läs mer

Lantbruk

Materialbearbetning och sållning är viktiga delar av jordbruksverksamheten. De används för olika ändamål, såsom marksanering och gödsling. De vanligaste materialen är gödsel, kompost, jord, sand, sten och grus.

Läs mer

Vill du ha mer information om våra produkter och deras användningsområden?

Vipermetal-produkter i Sverige och Norge säljs av MTT Sweden AB. MTT är din siktskopa- och krossskopaspecialist i Sverige och Norge. Genom dem kan du få alla Vipermetal-produkter till ett bra pris. Kontakta gärna MTT:s representanter, de vet hur man gör ett bra erbjudande till dig för köp av en ny produkt.

MTT Sweden AB

Tel: +46 (0)142-800 06
E-post: info@mttsweden.com

Gå till MTT:s hemsida