Sållning och blandning av material

Siktning och blandning är nyckelsteg i många materialhanteringsprocesser, oavsett om det är jordberedning, kompostering eller råvaruhantering inom industrin.

Läs mer

Krossning av material

Krossning är en väsentlig process inom många materialhanterings- och bearbetningsfaser och omfattar en bred uppsättning olika råmaterial såsom sten, trä, betong och asfalt. Denna process är avgörande för att forma och förbereda olika material för återanvändning eller som råmaterial i olika industriella tillämpningar.

Läs mer

Stabilisering - Stabilisering och förstärkning av marken

Materiell stabilisering innebär en process där material behandlas kemiskt eller mekaniskt för att förbättra deras hållbarhet, styrka och andra egenskaper. Denna process kan utföras genom att tillsätta tillsatser som cement, kalk eller bitumen till materialen.

Läs mer

Återvinning och avfallshantering

Screening och krossning är viktiga processer inom avfallshantering eftersom de möjliggör separering och återanvändning av återvinningsbart material. Till exempel kan byggavfall krossas och sållas till olika storlekar. På detta sätt kan material återanvändas som byggmaterial.

Läs mer

Vill du ha mer information om våra produkter och deras användningsområden?

Vipermetal-produkter i Sverige och Norge säljs av MTT Sweden AB. MTT är din siktskopa- och krossskopaspecialist i Sverige och Norge. Genom dem kan du få alla Vipermetal-produkter till ett bra pris. Kontakta gärna MTT:s representanter, de vet hur man gör ett bra erbjudande till dig för köp av en ny produkt.

MTT Sweden AB

Tel: +46 (0)142-800 06
E-post: info@mttsweden.com

Gå till MTT:s hemsida