Modern produktionsanläggning i hjärtat av tillverkning och kvalitetskontroll

I takt med att vår verksamhet utvecklas och efterfrågan på våra produkter ökar har även våra produktionsutrymmen utvecklats till sin nuvarande form. För närvarande har vi två separata och fullständigt moderniserade produktionsbyggnader där alla tillverkningsprocesser samt utgående logistik sker under övervakning av vår egen yrkesskickliga personal. Dessutom har vi gott om mark för produkttestning och flera arbetsmaskiner för provkörning.

Denna helhet möjliggör en sömlös produktutveckling och produktion, där intern kommunikation sker smidigt utan möjliga missförstånd eller kvalitetsförsämringar. Vår egen produktionsanläggning är en av våra största stoltheter eftersom den garanterar att varje produkt som lämnar vår tillverkningslinje uppfyller de höga kvalitetskriterier som ställts.

När design, montering, testning och slutbearbetning sker i samma utrymme är det också ett kvalitetslöfte till våra kunder, vilket vi håller fast vid. Samtidigt kan vi garantera att tillverkningen av produkterna följer miljövänliga och människovärdiga metoder. Vi är engagerade i att ta hand om miljön och våra arbetstagare samtidigt som vi producerar högkvalitativa och hållbara produkter till våra kunder.

Har du frågor om vårt företags verksamhet?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta de bästa lösningarna för dina behov av materialhantering. Ett samarbete med Vipermetal tar dig ett steg närmare framgång.

Tveka inte att kontakta oss!